Cookies

evestor.se använder cookies för att kunna förmedla den funktionalitet som tjänsten tillhandahåller. Detta är primärt i form av så kallade sessionscookies som endast är aktiva sålänge du besöker tjänsten. Cookies används också för att samla site-statistik.

Ingen personlig information lagras i de cookies som används.

Svensk lag

Enligt den svenska lagen om elektronisk kommunikation (från 25 juli 2003) ska alla svenskregisterade webbplatser som använder cookies informera besökaren om följande:

  • Webbplatsen innehåller cookies
  • Vad cookies är och vad de används till
  • Hur besökaren kan undvika cookies

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation:

6 kap. (Förbud mot avlyssning m.m.)

18 § Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Informationen ovan är hämtad från Wikipedia, 2009.09.29