Om Evestor

Om Evestor

Vår affärsidé är att genom aktivt ägande i industrielektronikbolag, IT & e-handelsbolag samt investeringar i förnyelsesbar energi skapa en långsiktig och lönsam värdetillväxt, samt förvalta fastigheter och bedriva värdepappershandel för att skapa bästa förutsättningar för ökad avkastning.

Evestor AB är ett onoterat privatägt bolag grundat 1998.

Vi söker ständigt efter nya idéer, avstannade Internetprojekt samt mogna bolag som vill växa i en kreativ miljö.

Kontaktinformation

Evestor AB
Varlabergsvägen 16
SE-434 39 KUNGSBACKA

Telefon. +46 (0)31-93 26 00
Email. info @ evestor punkt se
Web. www.evestor.se